TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS
ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

ՕՐԵՆՔ

ԼՂՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին»

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԱՀ կառավարության 25.05.21թ. «Արցախի Հանրապետության տարածքը պատերազմական գործողություններից տուժած գոտի սահմանելու մասին» N 518-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 16.07.19թ. «Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի` արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը սահմանելու մասին» N 566-Ն որոշում

ԱՀ կառավարության 11.04.2018թ. «Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 592 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 247-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 12.09.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի այլ կորուստների չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 613-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 31.07.12թ. «Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը սահմանելու մասին» N 537-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 30.12.09թ. ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումների գնահատման, արտոնության տրամադրման և կիրառման  կարգը, «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումները գնահատող և արտոնություն տրամադրող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 124 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 853-Ն որոշում

ԼՂՀ կառավարության 28.03.06թ. «Գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող վճարումների նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 164 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.08.03թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 245 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 08.07.03թ. «Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգը հաստատելու մասին» N 205 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 20.08.02թ. «Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների դասակարգման (հասկացության) մասին» N 207 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 19.06.01թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից իրականացվող նվազեցումների որոշ տեսակների առավելագույն թույլատրելի չափեր սահմանելու մասին» N 168 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 26.12.00թ. «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 254 որոշում

ԼՂՀ կառավարության 15.08.00թ. «Հիմնական միջոցների (այդ թվում վարձակալված) վրա կատարված ծախսերն ըստ ընթացիկ և կապիտալ բնույթի տարբերակելու հայտանիշները և չափերը սահմանելու մասին» N 165 որոշում

 

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ

ԱՀ ֆինանսների նախարարի 27.08.19թ. «Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» N 241-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 17.02.14թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հավի, բադի, սագի, հնդկահավի, խայտահավի, լորի ճտերի պահվածքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 24-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 01.07.14թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հավի, բադի, սագի, հնդկահավի, խայտահավի, լորի ձվի ինկուբացիայի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 55-Ն հրաման

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 22.01.14թ. «Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկի ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 20.01.10թ N 1/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 3-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 13.05.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող մսի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 57-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 13.05.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող հացահատիկի, հացամթերքների, խոտաբույսերի սերմերի, հատիակախարի (ֆուրաժի) և այլ կերատեսակների փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 56-Ն հրաման

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 13.05.13թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող կոնյակի սպիրտների, սպիրտավորված ջրերի և կոնյակների փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 55-Ն հրաման

ԼՂՀ տնտեսական զարգացման նախարարի 28.07.08թ. «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի  փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը հաստատելու մասին» N 1-2/86-Ն հրաման

ԼՂՀ ՀՊՎ 07.01.04թ. «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 2/Ղ հրաման

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 17.04.2014թ. ««Շահութահարկի մասին » Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կիրառման վերաբերյալ» N 4 պաշտոնական պարզաբանում

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 26.03.10թ. «Պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող ֆինանսական աջակցության նպատակային գումարների հարկային հաշվառման մասին» N 1 պաշտոնական պարզաբանում

 

 

You are the 383612-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
October
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ